Rejestracja uczestnika Kongresu / Congress participant registration

Podaj prawidłowe imię
Podaj prawidłowe nazwisko
Podaj prawidłowy mail

Czy jesteś osobą zaszczepioną? / Are you vaccinated?

Proszę zaznaczyć

Sesje / Session

Proszę zaaczyć przynajmniej jedną datę
1.12 (środa / Wednesday)
Osiągnięto limit 50 zgłoszeń /
Limit of 50 submisions reached
Osiągnięto limit 50 zgłoszeń /
Limit of 50 submisions reached
2.12 (czwartek / Thursday)
Osiągnięto limit 50 zgłoszeń /
Limit of 50 submisions reached
Osiągnięto limit 50 zgłoszeń /
Limit of 50 submisions reached
3.12 (piątek / Friday)
Osiągnięto limit 50 zgłoszeń /
Limit of 50 submisions reached
Osiągnięto limit 50 zgłoszeń /
Limit of 50 submisions reached
4.12 (sobota / Saturday)
Osiągnięto limit 50 zgłoszeń /
Limit of 50 submisions reached

Akceptuję Regulamin Kongresu /
I accept the Congressional Regulations

Akceptacja Regulaminu obowiązkowa /
Acceptance of the Regulations is obligatory